Kirkeby Løbet 2016

Kirkeby Løbet 2016 blev en vellykket dag!

 

Tak til alle, der deltog og støttede op omkring vores arrangement, og al den positive feedback!

 

132 gennemførte i flot stil, nogle fik en medalje, og præmier blev uddelt til 1. m/k eller p/d på hver distance.

 

Tak til alle sponsorer, der bidrog med lækre lodtrækningspræmier og lidt økonomisk støtte.

 

Ud over oplevelserne ude på ruterne i skove og på afvekslende underlag kunne alle nyde forplejning, udsigten over det sydfynske øhav, hyggen og den musikalske underholdning ved ElsborgMaribo.

 

Tak til alle de ihærdige og glade hjælpere samt Hjemmeværnet.

 

 

________________________________________________________________

Se alle de flotte billeder fra dagen her.

Nyheder:

I 2016 blev der for første gang uddelt medaljer.

 

Ruter var omlagt og opmålt på ny, og deltagerne passe-rede gennem målområdet flere gange. De fik mange klapsalver, opmuntrende

ord og musik med på vejen.

 

Tiden registreres hver gang, start/mål-linjen passeres og fremgår efterfølgende af resultatsiden.

 

_______________________

Tak til 2016 sponsorer:

Se alle sponsorer her

_______________________

En stor tak for godt samarbejde til: Hvidkilde Gods, Skjoldemose Gods og Skov samt Egebjerg Mølle, der stiller deres arealer til rådighed for Kirkeby Løbet.

_______________________

Kirkebyløbet.dk © 2015